Kredyt hipoteczny – cechy

Zobowiązanie wobec banku o następujących cechach:
– długi okres spłaty,
– zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości,
– relatywnie niskie oprocentowanie ze względu na niższy stopień ryzyka kredytowego,
– przeznaczenie kredytu na cele związane z utrzymaniem i finansowaniem nieruchomości, a w szczególności:
— zakup mieszkania lub domu na rynku wtórnym i pierwotnym,
— wykup mieszkania od gminy bądź spółdzielni mieszkaniowej,
— budowa domu systemem gospodarczym lub z deweloperem,
— remont, modernizacja i wykończenie lokalu mieszkalnego, adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne,
— refinansowanie kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w innych bankach,
— zakup działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe,
— środki na spłatę zobowiązań finansowych związanych z nieruchomością.

Author: admin